Buscar:  
Diccionarios:
Alarcón
Arenas
Bnf_361
Bnf_362
Bnf_362bis
Carochi
CF_INDEX
Clavijero
Cortés y Zedeño
Docs_México
Durán
Guerra
Mecayapan
Molina_1
Molina_2
Olmos_G
Olmos_V
Paredes
Rincón
Sahagún Escolio
Tezozomoc
Tzinacapan
Wimmer
Palabra: Palabra exacta  Inicio Cualquier parte
En: Náhuatl Grafía normalizada Traducción
Resultados

acxotla 

Paleografía: acxotla
Grafía normalizada: acxotla
Tipo: r.n.
Traducción uno: IX-12, X-59 60
Traducción dos:
Diccionario: CF_INDEX
Fuente: 1580 CF Index


Entradas


acxotla - En: 1580 CF Index    

Traducciones


IX-12, X-59 60 - En: 1580 CF Index    

Textos en Temoa

42v 225

¶ Puchtecatzintli puchteca tlailotlac acxoteca In puchtecatzintli ioan in oc cequi tocaitl ca puchtla ca puchtecapan acxotla tecutli tlato puchtecaiacatl puchtecatlatoani puchtlan tlapachoa acxotlan tlatoa puchtlan tenan teta In qualli puchtla acxotla tecutli tlato uel tena uel teta aaze cuitlapile cuexane teputze mamaloace puchotl aueuetl ceoalo iecauhio iceoallotitlan iiecauhiotitlan calacoa nanchioalo tachioalo nenantilo netatilo iixco iicpac tlachialo acouic tlalchiuic itto tlaiacatia tlamiiaoaiotia in puchtla petlati [fol v