Buscar:  
Diccionarios:
Alarcón
Arenas
Bnf_361
Bnf_362
Bnf_362bis
Carochi
CF_INDEX
Clavijero
Cortés y Zedeño
Docs_México
Durán
Guerra
Mecayapan
Molina_1
Molina_2
Olmos_G
Olmos_V
Paredes
Rincón
Sahagún Escolio
Tezozomoc
Tzinacapan
Wimmer
Palabra: Palabra exacta  Inicio Cualquier parte
En: Náhuatl Grafía normalizada Traducción
Resultados

calacoa 

Paleografía: calacoa
Grafía normalizada: calacoa
Tipo: r.n.
Traducción uno: II-164, IV-117, IX-60, X-60, XI-178, XII-29
Traducción dos:
Diccionario: CF_INDEX
Fuente: 1580 CF Index


Entradas


calacoa - En: 1580 CF Index    calacoa - En: 1759 Paredes    

Paleografía


calacoa, 3 - En: 1759 Paredes    

Traducciones


II-164, IV-117, IX-60, X-60, XI-178, XII-29 - En: 1580 CF Index    entrarse (Véase calaco[hu]a) - En: 1759 Paredes    

Textos en Temoa

65v 203

Auh in tlacoanotzalti ie cuel iê nequequeçalo in coame netêteco calacoa tlaixnelivi tlaixmoiaoa neixpololo neixnanamico tlaixtomaoa tlâtlacivi ciooa netetequipacholo cecentlamãtli ipã neyhixquetzalo netetequjmaco iacattiuh in teyiemacac teyiemaco teyietilo [fol v