Buscar:  
Diccionarios:
Alarcón
Arenas
Bnf_361
Bnf_362
Bnf_362bis
Carochi
CF_INDEX
Clavijero
Cortés y Zedeño
Docs_México
Durán
Guerra
Mecayapan
Molina_1
Molina_2
Olmos_G
Olmos_V
Paredes
Rincón
Sahagún Escolio
Tezozomoc
Tzinacapan
Wimmer
Palabra: Palabra exacta  Inicio Cualquier parte
En: Náhuatl Grafía normalizada Traducción
Resultados

mia 

Paleografía: mia'
Grafía normalizada: mia
Tipo: adj.
Traducción uno: muchos, varios
Traducción dos: muchos, varios
Diccionario: Mecayapan
Contexto:[variante de miaquej]
Fuente: 2002 Mecayapan
Notas: a' --


Entradas


mia - En: 1580 CF Index    mia - En: 2002 Mecayapan    mia - En: 2002 Mecayapan    

Paleografía


mia' - En: 2002 Mecayapan    mia' - En: 2002 Mecayapan    mja - En: 1580 CF Index    

Traducciones


muchos, varios - En: 2002 Mecayapan    muchos, varios - En: 2002 Mecayapan    II-148 - En: 1580 CF Index    

Textos en Temoa

0 9

Tepecoman Acasitli, tlal tetzahuitl Ytlal nemac tepecoman yhuan acazitli ynixhuiuh, Mateo Sacancatl, yhuan Alonzo yenoxochitl yhuan Juan cuitlach yehuantin omentin yxhuiuhtzin teezohuan Huitznhahuac Tetzin ytlal nemac ynhuiz nahuac, quica huilitiuh ynixhuiuh tomas tetzin yhuan Josep, Xochitetzin yhuan, amistlatohua yxhuihu¨¨¨an tepilhuan Teezo huan tetlapolohuan Calpilco Calpilcatl Ytlalnemac, Calpilco ayac maaca yxhuiuh anozo huecapa, quenquinotza, amozantlal huiz acaytech motlamiz Tolnahuac Cuauh xilotl, Xo Mia inuitl, ytlal nemac tolnahuac Cuauhxilotl concahuiticate ayac maynconeuh anozo ymixhuiuh mahuecapa inhuayolqui