Buscar:  
Diccionarios:
Alarcón
Arenas
Bnf_361
Bnf_362
Bnf_362bis
Carochi
CF_INDEX
Clavijero
Cortés y Zedeño
Docs_México
Durán
Guerra
Mecayapan
Molina_1
Molina_2
Olmos_G
Olmos_V
Paredes
Rincón
Sahagún Escolio
Tezozomoc
Tzinacapan
Wimmer
Palabra: Palabra exacta  Inicio Cualquier parte
En: Náhuatl Grafía normalizada Traducción
Resultados

oxitin 

Paleografía: oxitin
Grafía normalizada: oxitin
Traducción uno: auentado ganado.
Traducción dos: aventado ganado.
Diccionario: Molina_1
Fuente: 1571 Molina 1
Folio: 17v
Notas: [4] Esp: __ aue--


Entradas


oxitin - En: 1571 Molina 1    oxitin - En: 1580 CF Index    oxitin - En: 1780 ? Bnf_361    

Paleografía


Oxitin. - En: 1780 ? Bnf_361    

Traducciones


auentado ganado. - En: 1571 Molina 1    XI-167 - En: 1580 CF Index    Aventado ganado - En: 1780 ? Bnf_361    

Textos en Temoa

158r 2216

] achi hiiac çan novian in jmatitlan moxochiotia movitic moteci Itech monequj in aqujn vevei totonquj itech motlalia aço poçaoa anoçe tlaxviztli vnçã ommotlalia moiaoalochtia auh in tlaxviztli in oxiti moneloa çatepan tequjxqujtl vnçã ommaqujlia in vncan ocoion in vncan oxitin tlaxviztli ic pati çan novian mochioa in tepepan in jxtlaoacan